linije-poslovanja
Glavni pokazatelj našeg uspeha je zadovoljstvo naših klijenata

LINIJE POSLOVANJA

Da bismo postigli svoj cilj, svakom projektu pristupamo posvećeno i sa posebnom pažnjom. Posle faze konsultacija, klijentima predlažemo ili da implementiraju neko od visoko kvalitetnih rešenja naših partnera ili da za njih razvijemo softversko rešenje koje će biti priagođeno njihovim potrebama.

Integracija sistema

Glavni pokazatelj našeg uspeha je zadovoljstvo naših klijenata. Iz tog razloga, svakom projektu pristupamo sa posebnom pažnjom. Posle faze konsultacija, klijentima predlažemo ili da implementiraju neko od visoko kvalitetnih rešenja naših partnera ili da za njih razvijemo softversko rešenje posebno prilagođeno za njih. Upravo zato razvili smo dve ekspertske službe

Integracija i razvoj partnerskih proizvoda

U saradnji sa svetskim proizvođačima softvera, našim klijentima nudimo najbolja softverska rešenja u oblastima obračuna i naplate, upravljanja i automatizacije poslovnih procesa, VAS konsolidacije, mrežnog dizajna, MVNO platformi, planiranja poslovnih resursa (ERP), analize velikih količina podataka (Big Data) i upravljanja poslovnim informacijama (BI)

Razvoj softvera

Naš portfolio čini široki spektar interno razvijenih softverskih proizvoda u telekomunikacionom, finansijskom i transportnom sektoru, koji su u potpunosti integrisani u kompleksna rešenja visoke pouzdanosti naših partnera. Od planiranja do isporuke primenjujemo dokazane principe i prakse, s ciljem da obezbedimo softversko rešenje skrojeno po meri klijenta

Naše iskustvo, znanje, stručnost i kompletni end-to-end pristup razvoju softvera i sistem integraciji stoje na raspolaganju našim klijentima i pomažu im da:

  • Konsoliduju svoje informacione sisteme i unaprede efikasnost
  • Transformišu svoje informaciono okruženje bez narušavanja svakodnevnih procesa korisnika
  • Povećaju nivo automatizacije
  • Pojednostave uvođenje novih usluga i tehnologija