Mi kreiramo vrednost

PROIZVODI

Na osnovu potreba naših klijenata i u skladu sa najnovijim tehnološkim trendovima, razvijamo rešenja koja unapređuju poslovanje i jednostavna su za korišćenje.

GEOTELEMARK

GEOTELEMARK je web aplikacija koja predstavlja integrisano rešenje za poslovnu podršku. Korisnici iz različitih sektora mogu da pristupe relevantnim georeferentnim podacima i generišu izveštaje. Intuitivna moć georeferentnih podataka, u kombinaciji sa analitikom, daje mogućnosti koje se ne mogu dobiti iz pukih tabelarnih podataka, čime se jača konkurentnost na tržištu. GEOTELEMARK generiše geolocirane informacije u realnom vremenu u svrhu unapređenja poslovnih procesa i procesa donošenja odluka:

 • Analitika u realnom vremenu
 • Analitički i georeferencirani izveštaji sa vremenskim linijama
 • Prediktivna analitika zasnovana na mašinskom učenju
 • Prilagođenost budućem razvoju „interneta stvari“ (IoT)
 • Prikaz statusa na mapi i vizuelizacija
 • Jedinstven pregled svih objekata
 • Alat za anketiranje – jednostavan za korišćenje i značajan za razumevanje korisnika
 • Pojednostavljeno prikupljanje i analiza podataka iz anketa
 • Obaveštenja i "vidžeti"
 • Profilisanje i segmentacija korisnika
 • Prilagođeni prikazi osnovnih informacija (dashboards)

IMPOQO

IMPOQO se prilagođava potrebama korisnika, nudeći kontekstualno digitalno iskustvo u realnom vremenu koje je relevantno svakom korisniku u trenutku kada mu je potrebno. Snaga prediktivnih alata koje IMPOQO pruža može se koristiti za sticanje prednosti nad konkurencijom i kao tajni adut za bolje donošenje odluka. U zavisnosti od strategija i preferenci klijenta, IMPOQO se može implementirati u vidu „softvera kao usluge“ (SaaS) ili kao "on-premises" rešenje. Razvijajte svoj posao, otkrivajte nove prilike i širite se na nova tržišta dok istovremeno smanjujete troškove poslovanja.

Mobile Workforce Management

Mobile Workforce Management rešenje (MWM) omogućava optimizaciju rada na terenu pomoću analitičkog i georeferenciranog pogleda na projekte i zaposlene. Ovaj intuitivni alat pruža informacije o vremenu koje radnici provode na putu do i od lokacije na kojoj se izvode radovi, kao i vreme provedeno na lokaciji. MWM treba da obezbedi dvosmernu komunikaciju podataka od i ka NAV ERP rešenju, čime je postignut automatizam u vođenju svih troškova na projektu. Funkcionalnosti:

 • Zaposleni – pregled vremena
 • Projekti – pregled vremena
 • Pregled lokacija u toku putovanja
 • Informacije o vozilu
 • Pregled rada na terenu
 • Georeferencirana analitika
 • Izveštaji
 • Praćenje u realnom vremenu
 • Georeferencirano planiranje

Customer Information System (Sistem za informisanje korisnika )

Sistem za informisanje korisnika (Customer Information System, CIS) koji pruža Enetel Solutions predstavlja audiovizuelni informacioni sistem za obaveštavanje korisnika koji generiše tekstualne poruke na ekranima za prikaz informacija i zvučne poruke radi obaveštavanja o određenim događajima. CIS unapređuje korisničko iskustvo pružanjem tačnih i pravovremenih informacija. Funkcije CIS-a:

 • Višejezični informacioni sistem
 • Centralizovani informacioni sistem
 • Unapred zadate oblasti za objavljivanje obaveštenja
 • Upravljanje "logovima"
 • Obaveštenja o prekidima u radu sistema, itd.

Outsourcing Software Development (Usluga izrade softvera)

Kompanije koje posluju na današnjem konkurentnom tržištu nastoje da ubrzaju svoje poslovanje i prepuštaju izradu projekata informacionih tehnologija drugim pružaocima usluga da bi uštedele novac i vreme. Kroz uslugu izrade softvera (Outsourcing Software Development) mi izrađujemo aplikacije i informatička rešenja za naše klijente i tako im omogućavamo da punu pažnju posvete svojim osnovnim delatnostima. Mi razumemo način na koji naši klijenti posluju i koristimo naša kolektivna znanja da rešimo izazove i primenimo inovacije. Naš cilj je da klijentima pružimo najsavremenija informatička rešenja kojima se unapređuju njihovi poslovni procesi, a istovremeno ostvaruju uštede i poboljšava kvalitet. Mi pružamo fleksibilne modele saradnje i nudimo podrobno poznavanje tehnologija u cilju uspešne izrade softvera za klijente.

CloseOut

Kompanije razlicitih industrijskih vertikala, na putu efikasnog i uspesnog realizovanja projekata, nailaze na brojne prepreke u oblasti kontrole kvaliteta. Enetel Solutions je, baveci se ovim izazovima i problemima u domenu kontrole kvaliteta izvedenih radova, kreirao georeferencirano resenje pod nazivom CloseOut. CloseOut je visoko tehnolosko resenje koje u realnom vremenu kontrolise kvalitet izvedenih radova na terenu. Smanjuje troskove uz nulti povratak na lokaciju i sa nultom tolerancijom na greske koristeci georeferencirane podatke. Kao takvo, ovo resenje povecava produktivnost i efikasnost, omogucavajuci direktnu interakciju izmedju klijenta / menadzera za kontrolu kvaliteta i tima na terenu. Resenje sadrzi mobilnu aplikaciju za tim na terenu i web interfejs za menadzera za kontrolu kvaliteta u kancelariji, i potpuno je primenljivo u svim industrijama koje imaju terenski rad, kao sto su: telekomunikacije, gradjevinarstvo, energetika, komunalne sluzbe, i mnoge druge. Efikasnost i jednostavnost u radu, uz komunikaciju u realnom vremenu! Efficiency and simplicity at work within real-time communication!